Proxectos ambientias sostibles

Á hora de desenvolver un proxecto sostible debemos ter en conta tres factores: as persoas e a sociedade, a economía e o medio ambiente. É dicir, os proxectos sostibles incorporan criterios e obxectivos nos tres ámbitos (social, medioambiental e económico).

Imaxe: Pexels

A nivel europeo, a UE presta, dende o ano 1992, a axuda a proxectos de conservación do medio ambiente, a natureza e a calidade de vida, así como o desenvolvemento da política e a lexislación comunitaria en materia medioambiental na transición de Europa cara un futuro máis sostible e hipocarbónico. Esto proxecto trátase do denominado programa LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) creado para cofinanciar iniciativas medioambientais na (Unión Europea e en países do Mar Báltico, Mediterráneo, de Europa Central e do Leste e dalgúns terceiros países Unión Europea, s. f.)

A financiación da UE no marco do programa LIFE de Medio Ambiente e Acción polo Clima mobilizará inversións adicionais que suporán un total de 430,7 millóns de euros para un total de 142 novos proxectos nos ámbitos do medio ambiente e a eficiencia no dos recursos, a natureza e a biodiversidade, e a gobernanza e información medioambientais.

Centrándonos en España, o programa LIFE aprobou no ano 2018 axudas económicas por valor de 64,7 millóns de euros para 32 proxectos e actuacións a realizar en catro anos destinados á protección de la naturaleza, medio ambiente e cambio climático. (Gobierno de España, s. f.)

Imaxe: Pexels

A lista de proxectos para España conta con dous encadrados en Life Natureza e Biodiversidade cun financiamento de 5,4 millóns e destinados á conservación combinada de humidais e á produción de sal en Murcia e outro para frear a reprodución dunha especie invasora en Cantabria.

Outros 43 millóns serán destinados a 23 proxectos dependentes do programa Life Medio e Eficacia de Recursos entre os que destacan un plan de produción a partir de desperdicios do aceite de oliva, redución do impacto ambiental das piscifactorías ou recuperar metais preciosos do lixo electrónico.

Os sete proxectos restantes contarán cun financiamento de 16,4 millóns de euros destinados a 4 proxectos de adaptación ao cambio climático, dous sobre  gobernanza ambiental e información e un máis destinado a mitigar os efectos do cambio climático.

Pero non está nas mans das grandes organizacións, nós tamén temos a capacidade de axudar. Dende o propio domicilio chegamos a obter numeros favores para o entorno mediante pequenos xestos do día a día. Estes son, por exemplo, optimizar os recursos, diminuír o consumo de enerxía e fomentar o uso de enerxías naturais renovables, rebaixar as emisións e os residuos xerados ou diminuír os custes de mantemento diario, cooperando así ao aumento o benestar e a calidade de vida dos cidadáns, ademais do fomento dun equilibrio social global (Moran, M., & ONU, 2019).

Imaxe: Pexels

Fontes

ACCIONA. (s. f.-a). ¿Qué es el Desarrollo Sostenible y los Objetivos Globales? | ACCIONA. Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/ 

ACCIONA. (s. f.-b). ¿Qué es la sostenibilidad? Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/ 

Cajigas-Rotundo, J. C. (s. f.). Crtica, Teora, Historia: Pensamiento ecológico. Recuperado 14 de marzo de 2020, de https://www.ensayistas.org/critica/ecologia/cajigas.htm 

Comisión Europea. (s. f.). Programa LIFE. Recuperado 14 de marzo de 2020, de https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_es.htm 

Cómo ayudar a alcanzar los ODS. (2018, abril 22). Recuperado 14 de abril de 2020, de http://www.itd.upm.es/odsenindustriales/pasos-hasta-los-ods/ods-odm/como-ayudar-a-alcanzar-los-ods/ 

Desenvolvemento sostible nos países. (2017, abril 6). Recuperado 14 de marzo de 2020, de https://es.weforum.org/agenda/2017/04/que-paises-estan-logrando-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu-con-mas-rapidez/ 

E+P. (2019, junio 19). Tipos de sostenibilidad. Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://emasp.org/blog/tipos-de-sostenibilidad/ 

EOI. (s. f.). Sostenibilidad. Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=1 

Evolución de la Industria y sostenibilidad a lo largo de la historia. (s. f.). Recuperado 14 de marzo de 2020, de http://www.massostenibles.com/divulgacion/evolucion-de-la-industria-y-sostenibilidad-a-lo-largo-de-la-historia 

Gobierno de España. (2019, octubre 9). AGENDA 2030: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Recuperado 13 de marzo de 2020, de https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos 

Gobierno de España. (s. f.). Programa LIFE. Recuperado 14 de marzo de 2020, de https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/ 

Informe da Comisión Brundtland. (1987, marzo 20). Recuperado 12 de marzo de 2020, de http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf 

Kostova, B. (2019, febrero 19). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/ 

Moran, M. (2018, septiembre 7). Educación. Recuperado 14 de marzo de 2020, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

Moran, M., & ONU. (2019, abril 16). La Guía de los vagos para salvar el mundo. Recuperado 15 de abril de 2020, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/ 

ONU. (1984). O noso futuro común. Recuperado de http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0506189  

ONU. (s. f.-a). Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo . Recuperado 13 de marzo de 2020, de https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html 

ONU. (s. f.-b). De Estocolmo a Kyoto:Breve historia del cambio climático | Naciones Unidas. Recuperado 13 de marzo de 2020, de https://www.un.org/es/chronicle/article/de-estocolmo-kyotobreve-historia-del-cambio-climatico 

ONU. (s. f.-c). Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD. Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

Presidente da Asamblea Xeral das Nacións Unidas. (s. f.). Contexto Desenvolvemento Sostible. Recuperado 13 de marzo de 2020, de https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

RAG. (s. f.). Definición de sostibilidade. Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://academia.gal/dicionario/-/termo/sostibilidade 

UNESCO. (2019, enero 17). Qué es la Educación para el Desarrollo Sostenible? Recuperado 14 de marzo de 2020, de https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/comprender-EDS 

Unión Europea. (s. f.). Programa LIFE. Recuperado 12 de abril de 2020, de https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_6162 

Contexto político e legal

Lexislación existente a nivel local

Marco legal na administración local en materia ambiental

As administracións locais son poderes públicos, polo que o art.45.2 da Constitución,que outorga á Administración a obriga de velar pola utilización racional dos recursos naturais, tamén lle afecta.

As administracións locais están reguladas pola  Lei Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL). Nela, establécense as competencias dos municipios, entre as que se atopan as ambientales. 

Os municipios son, xunto co poder estatal e autonómico, os encargados da xestión do medio ambiente en cada localidade, e por isto, teñen competencias sobre:

  • Ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas.
  • Protección Civil, prevención e extinción de incendios.
  • Ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística, parques, xardíns e conservación de camiños e de vías rurais.
  • Protección do medio ambiente.
  • Protección da salubridade pública.
  • Suministro de auga.
  • Tratamento de augas residuais e recollida e tratamento de residuos.

Non todos os municipios teñen que poseer uns servicios mínimos obrigatorios sobre as materias anteriormente expostas, senón que estes servizos relacionados co tema ambiental dependen da poboación de cada municipio. Mentres que todos os municipios, independentemente da súa poboación, teñen que ter uns servizos mínimos de recollida de lixo, abastecemento de auga potable, alcantarillado e tratamento de resíduos, só os municipios con máis de 20 mil habitantes teñen que ter servizos de prevención e extinción de incendios, e só os municipios con máis de 50 mil habitantes teén que ter servizos mínimos de protección do medio ambiente.  Algúns municipios son asistidos polas Deputacións Provinciais e por outras formas de colaboración no desenvolvemento dos servizos mínimos, debido a que non poden facelo sen axuda polas súas características, ben sexa tamaño ou falta de recursos, entre outros. 

Para o exercicio das competencias e para a xestión dos servizos municipais, os concellos poden aprobar ordenanzas, que serán propias de cada localidade. As referidas a medio ambiente levan o nome de “ordenanzas ambientais”. 

Publicado por proxectoxermolo

Unha guía de xornalismo medioambiental, colaborativo e transmediático da man dos alumnos de Redacción Informativa da USC.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar
A %d blogueros les gusta esto: